مایل بودن لگن

مایل بودن لگن

مایل بودن لگن عبارت است از هم‌سطح نبودن ستیغ خاصره در دو طرف لگن. در این وضعیت لگن در یک سمت بالاتر و در سمت دیگر پایین‌تر قرار می‌گیرد. شدت آن بر اساس میزان افتادگی لگن تعیین می‌شود.

 

نحوه تشخیص مایل‌بودن لگن

در حالت ایستاده اگر دو علامت بر روی تاج خاصره در دو طرف بگذارید و علامت‌ها را با یک خط به هم وصل کنید، اگر خط مستقیم مشاهده نشد، نشان‌دهنده مایل بودن لگن است. در شکل پیشرفته می‌توان از عکس‌برداری، اسکولیومتر و صفحه شطرنجی جهت تشخيص استفاده نمود.

 

علت بروز مایل بودن لگن

کوتاهی عضله مربع کمری، کوتاهی یک پا، کوتاهی عضلات نزدیک کننده یک پا و صافی یک پا.

 

عوارض مایل‌بودن لگن

لنگیدن، خستگی زودرس، افتادگی شانه و اسکولیوز.

 

عضلات ضعیف و کشیده شده در حالت مایل‌بودن لگن

عضلات دورکننده ران در سمتی که لگن بالاتر قرار دارد.

 

12 تمرین اصلاحی ناهنجاری مایل‌بودن لگن

 • قبل از انجام تمرینات ۱۰ دقیقه گرم‌کردن و در پایان تمرینات ۵ دقیقه سرکردن شامل راه‌رفتن، دویدن و یا دوچرخه‌سواری به همراه حرکات کششی انجام شود.
 • در صورت داشتن درد در حین اجرای حرکات، حرکت را متوقف و نسبت به اجرای صحیح حرکت اطمینان حاصل کنید و در صورت عدم اصلاح، حرکت را جایگزین کنید.
 • کشش عضله و احساس کشش به‌عنوان درد شناخته نمی‌شود و تمرینات کششی موجود در پروتکل بایستی تا آستانه تحمل درد به میزان اعلام‌شده در پروتکل انجام شوند.
 • به‌منظور کسب نتایج مطلوب، پروتکل بایستی حداقل سه جلسه در هفته اجرا شود و علاوه بر انجام منظم تمرینات، عادت‌ها و الگوهای زندگی روزمره خود را نیز اصلاح کنید.
 • بهتر است حرکات در هر دو سمت راست و چپ اجرا شوند و بین هر ست یک دقیقه و بین هر حرکت ۲ دقیقه استراحت داشته باشید.

 

وسایل موردنیاز برای اجرای تمرینات

 • توپ ماساژ یا فوم غلتان
 • تراباند یا کش ورزشی

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا 

 • بر روی زمین درحالی‌که یک‌دست در کنار بدن قرار دارد، سمت خارجی لگن را در سمتی که لگن دچار افتادگی شده بر روی فوم غلتان قرار دهید و با کمک دست بدن را بر روی فوم به بالا و پایین حرکت دهید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • در حالت ایستاده درحالی‌که پاها در جلو و عقب و بافاصله از هم قرار دارند، با خم‌کردن جانبی تنه به سمت مخالف لگن افتاده، عضلات سمت افتاده لگن را کشش دهید.
 • کشش را به میزان لازم نگه‌دارید و حرکت را تکرار کنید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • درحالی‌که به پشت بر روی زمین دراز کشیده‌اید، پای سمت افتاده لگن را بر روی زانوی پای دیگر قرار دهید و با کمک دست‌ها پا را به‌طرف بدن بکشید تا کشش را در عضلات سمت افتاده لگن احساس کنید.
 • کشش را به میزان لازم نگه‌دارید و حرکت را تکرار کنید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • در حالی به پشت بر روی زمین دراز کشیده‌اید، پای سمت لگن افتاده را از سمت سالم به کشش برده و به زمین نزدیک کنید.
 • کشش را به میزان لازم نگه‌دارید و حرکت را تکرار کنید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • درحالی‌که به پشت بر روی زمین دراز کشیده‌اید، پای خود را با کمک یک کش یا پارچه تا آنجا که می‌توانید بالا بیاورید.
 • حرکت را طوری انجام دهید که کشش را در عضلات پشت ران احساس کنید و کشش را به میزان لازم نگه‌دارید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • درحالی‌که بر روی زمین با زانوهای صاف نشسته‌اید، به‌طرف جلو خم شوید و سعی کنید دست را مچ پا برسانید.
 • کشش را به میزان لازم نگه‌دارید و حرکت را تکرار کنید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • درحالی‌که بر روی زمین دراز کشیده‌اید، یک کش ورزشی به‌دور زانوهای خود قرار دهید و سعی کنید زانوها را از یکدیگر دور کنید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • در حالت ایستاده درحالی‌که تراباند به‌دور مچ پا قرار دارد، پا را از بدن دور کنید.
 • بافاصله گرفتن از محل اتصال تراباند، میزان مقاومت را افزایش دهید و حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • درحالی‌که به پهلو روز زمین دراز کشیده‌اید، پای سمت لگن بالا رفته را به بالا و پایین حرکت دهید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • درحالی‌که به پهلو دراز کشیده‌اید و تراباند به‌دور مچ پاها قرار دارد، سعی کنید پای بالایی یا پای سمت لگن بالا رفته را دور کنید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • درحالی‌که به پهلو بر روی زمین دراز کشیده‌اید، با کمک ساعد و مچ پا تنه را در بالا نگه‌دارید.
 • دست سمت بالا رفته لگن بر روی زمین قرار گیرد.

 

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

 • درحالی‌که چهاردست‌وپا بر روی زمین قرار دارید، دست‌وپای مخالف را هم‌زمان باز و بعد از مکثی کوتاه، هم‌زمان جمع کنید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.
 • هنوز نظری ندارید.
 • افزودن دیدگاه