تست تیپ شخصیتی مایرز بریگز (MBTI)

تست MBTI دارای پاسخ های درست، یا نادرست نیست، پاسخ های شما بیانگر چگونگی نگاه شما به محیط و چگونگی تصمیم گیری شماست. درک شما از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران، شما را در شناسایی توانمندی هایتان یاری می کند. این درک و فهم به شما بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برید و در آن موفق هستید و چگونگی ارتباط شما با دیگران که ترحیجات متفاوتی دارند را می دهد.

تیپ شخصیتی ورزشی

1.آیا شناختن شما:
2.آیا:
3.شما معمولا چگونه هستید؟
4.روابط دوستانه بیشتر با چه کسانی است؟
5.می توانید به طور نامحدود:
6.در صحبت کردن با دوستانتان:
7.آیا معمولا:
8.وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند:
9.آیا عادت دارید:
10.آیا؟
11.وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید:
12.در بین دوستانتان آیا:
13.در یک محفل اجتماعی:
14.در میهمانی ها:
15.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
16.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
17.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
18.در یک مهمانی دوست دارید:
19.هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:
20.در یک گروه بزرگ اغلب:
21.زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید:
22.آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید؟
23.آیا معمولا منظورتان:
24.وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید:
25.وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود:
26.ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟
27.هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا:
28.اگر معلم بودید ترجیح میدادید:
29.معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید؟
30.در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام میدهند، ترجیح می دهید:
31.در شیوه زندگیتان ترجیح میدهید:
32.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
33.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
34.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
35.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
36.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
37.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
38.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
39.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
40.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
41.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
42.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
43.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
44.کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
45.اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید:
46.کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟
47.آیا در تصمیم گیری، بیشتر:
48.هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید:
49.احساس میکنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
50.اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر به نظر می آید؟
51.فکر میکنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است؟
52.احساس میکنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
53.آیا معمولا:
54.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
55.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
56.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
57.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
58.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
59.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
60.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
61.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
62.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
63.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
64.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
65.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
66.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
67.بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
68.آیا به طور طبیعی:
69.برای انجام یک کار، آیا:
70.هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان مینماید:
71.آیا مطابق برنامه عمل کردن:
72.هنگام شروع یک پروژه بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود:
73.اگر قرارباشد که کار خاصی را از پیش در زمانی خاص انجام دهید:
74.آیا ترجیح میدهید:
75.آیا:
76.آیا فکر میکنید که داشتن یک برنامه روزانه:
77.وقتی که کاری برای انجام دادن دارید آیا مایلید:
78.آیا:
79.در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی میرسید:
80.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
81.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
82.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
83.کدام لغت برای شما جالب تر است؟
84.آیا به طور کلی ترجیح میدهید:
85.وقتی برای یک روز جایی میروید، آیا ترجیح میدهید:
86.در مورد کارهای روزمره ترجیح میدهید:
87.آیا:

حامیان ما

سازمان ها و ارگان هایی که در این مسیر همراه ما بوده و هستند.

logo_park_elm
smfir

سموا

در سامانه مربیان و ورزشکاران ایران، نیازهای اساسی مربیان و ورزشکاران بررسی شده است. بخش زیادی از این نیازها با توجه به نوع رشته، جنسیت، سن، سال و فاکتورهای دیگر متغییر است که نیاز به مشارکت بالای همه جامعه ورزشی دارد. منتظر حضور گرم شما در خانواده سموا هستیم…

جهت اطلاع از خبرهای داغ ورزشی و دریافت تخفیف های ما، عضویت در خبرنامه را از دست ندهید.

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی سلامتی پارسیان می‌باشد

Praesent ante. venenatis Lorem Curabitur tempus ut mattis dolor