کف پای گود

کف پای گود

 

معمولاً افزایش بیش از حد ارتفاع قوس طولی داخلی پا و افزایش شیب استخوان‌های کف‌پایی، “کف پای گود” نامیده می‌شود و عموماً همراه با چنگالی شدن سایر انگشتان پا است. شدت آن بر اساس میزان افزایش ارتفاع قوس طولی داخلی پا بهنگام تحمل وزن تعیین می‌شود. به طور متوسط میزان شیوع کف پای گود در بزرگسالان حدود ۱۰ درصد گزارش‌شده است.

تشخیص کف پای گود

افزایش قوس طولی داخلی پا همراه با چرخش داخلی کف پا در هنگام تحمل وزن. برای بررسی کف پای گود، فرد باید روی میز صاف قرار بگیرد و شما پشت به فرد بایستید و پایی را که روی زمین قرار گرفته بررسی کنید، اگر لبه داخلی پا کاملاً از زمین فاصله داشت، این پا به‌اصطلاح گود است. روش دیگر ارزیابی کف پا دیدن رد پا بعد از خیس نمودن یا آغشته نمودن کف پا به پودر تالک است. گودی می‌تواند مشکل دیگری هم ایجاد کند و آن این است که تاندون آشیل بیمار به داخل انحراف پیدا کرده است و طرف داخل پا که باید قوس طبیعی داشته باشد کاملاً از زمین فاصله دارد. در شکل پیشرفته می‌توان از عکس‌برداری، ام‌آرآی، اسکن کف پا و جعبه‌آینه جهت تشخیص استفاده نمود.

چرا کف پای گود ایجاد می‌شود؟

وراثت، کوتاهی تاندون آشیل، کوتاهی نیام کف‌پایی، فلج یا گرفتگی عضلات کف‌پایی، اختلالات عصبی عضلانی، استفاده از کفش و جوراب‌های تنگ.

عوارض کف پای گود

کاهش چابکی، خستگی زودرس، ایجاد پینه‌های عفونی و دردناک در پا، زاویه‌دار شدن قوس عرضی پا، چرخش داخلی پاشنه، کاهش تعادل، درد در انتهای استخوان‌های کف‌پایی و راه‌رفتن دردناک.

عضلات ضعیف در کف پای گود

عضلات درشت‌نی قدامی، عضله نازک‌نی طویل، عضله بازکننده دراز شست پا و عضلات بین استخوانی کف پا.

تمرینات اصلاحی در کف پای گود

قبل از انجام تمرینات ۱۰ دقیقه گرم‌کردن و در پایان تمرینات ۵ دقیقه سرکردن شامل راه‌رفتن، دویدن و یا دوچرخه‌سواری به همراه حرکات کششی انجام شود.

در صورت داشتن درد در حین اجرای حرکات، حرکت را متوقف و نسبت به اجرای صحیح حرکت اطمینان حاصل کنید و در صورت عدم اصلاح، حرکت را جایگزین کنید.

کشش عضله و احساس کشش به‌عنوان درد شناخته نمی‌شود و تمرینات کششی موجود در پروتکل بایستی تا آستانه تحمل درد به میزان اعلام‌شده در پروتکل انجام شوند.

به‌منظور کسب نتایج مطلوب، پروتکل بایستی حداقل سه جلسه در هفته اجرا شود و علاوه بر انجام منظم تمرینات، عادت‌ها و الگوهای زندگی روزمره خود را نیز اصلاح کنید.

بهتر است حرکات در هر دو سمت راست و چپ اجرا شوند و بین هر ست یک دقیقه و بین هر حرکت ۲ دقیقه استراحت داشته باشید.

وسایل موردنیاز برای اجرای تمرینات اصلاحی در کف پای گود

 • توپ ماساژ یا فوم غلتان
 • تراباند یا کش ورزشی

12 تمرین اصلاح کف پای گود

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • بر روی زمین درحالی‌که پاها در جلوی بدن قرار دارد بنشینید.
 • پشت تاندون آشیل خود را بر روی توپ قرار دهید.
 • درحالی‌که فشار به‌طرف پایین وارد می‌کنید، پای خود را به جلو و عقب حرکت دهید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • پای خود را بر روی توپ ماساژ قرار دهید.
 • درحالی‌که بر روی توپ فشار وارد می‌کنید، پا را به‌طرف جلو و عقب حرکت دهید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • بر روی صندلی بنشینید.
 • با یک‌دست انگشتان پا را بازکنید و کشش دهید و با دست دیگر قوس کف پا را ماساژ دهید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • درحالی‌که پنجه پاها به‌طرف جلو است، یک پا را در جلو و پای دیگر را در عقب قرار دهید.
 • با خم‌کردن زانو جلو و صاف نگه‌داشتن زانو عقب، کشش را در عضلات پشت ساق پا احساس کنید.
 • درحالی‌که پاشنه پاها بر روی زمین قرار دارد، وزن بدن را بر روی لبه داخلی پا قرار دهید.
 • کشش را به میزان لازم حفظ و حرکت را تکرار کنید.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • کنار یک صندلی بایستید و سعی کنید تا آنجا که می‌توانید با حفظ تعادل به سمت جلو خم شوید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • درحالی‌که انگشتان پا در حالت بازشده قرار دارند، آرام بر روی پای خود بنشینید و کشش انگشتان پا را حفظ کنید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • با قسمت خارجی پا بر روی لبه یک‌تکه چوب یا صفحه با ارتفاع ۵ سانتی‌متر بایستید و سعی کنید با حفظ تعادل وزن خود را بر روی قسمت داخلی پا انتقال دهید.
 • پای مخالف در حین اجرای حرکت از زمین جدا می‌شود و وزن بر روی قسمت داخلی پای تکیه‌گاه قرار می‌گیرد.
 • کشش را به میزان لازم حفظ و حرکت را تکرار کنید.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • درحالی‌که بر روی زمین نشسته‌اید، یک حوله یا ملحفه به‌دور پای خود قرار دهد و با هر دودست حرکت کشش را انجام دهید.
 • کشش را به میزان لازم حفظ و حرکت را تکرار کنید.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • بر روی زمین درحالی‌که پاها در جلوی بدن قرار دارد بنشینید.
 • درحالی‌که یک طرف کش به‌جایی متصل است، طرف دیگر را بر روی پا قرار دهید و حرکت بالاآوردن پا را با مقاومت کش انجام دهید.
 • بافاصله گرفتن از محل اتصال کش، مقاومت کش را افزایش دهید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • وضعیت ۱: بدون خم‌کردن انگشتان یا حرکت‌دادن پا، انگشتان خود را بازکنید.
 • وضعیت ۲: بدون خم‌کردن انگشتان یا حرکت‌دادن پا، انگشتان خود را جمع کنید.
 • حرکت به‌صورت متناوب انجام شود.

تمرین اصلاح کف پای گود

نحوه اجرا

 • بر روی زمین درحالی‌که یک پا کشیده و پای دیگر خم است، قرار گیرید.
 • یک طرف کش را به‌جایی متصل کنید و طرف دیگر را بر روی پا قرار دهید و حرکت دورکردن مچ پا را با مقاومت کش انجام دهید.
 • بافاصله گرفتن از محل اتصال کش، مقاومت کش را افزایش دهید.
 • حرکت را به میزان لازم تکرار کنید.

توصیه‌شده است که علاوه بر انجام منظم تمرینات اصلاحی از کفی طبی نیز در داخل کفش استفاده شود.

 • هنوز نظری ندارید.
 • افزودن دیدگاه