تصاویر غرفه سموا در نمایشگاه پژوهش و فناوری و رونمایی از سایت سموا

با حضور معاون استاندار جناب آقای دکتر قریشی و مدیر کل ورزش و جوانان جناب آقای دکتر سانی خانی