نام و نام خانوادگی

امیر محمد قاسمی

استان
درباره ورزشکار

عاشق کاراته است تو ضربات دست نبوغ دارد و سرعت بالایی دارد و در اداره مبارزه حرفه ایی

عناوین قهرمانی

یک مقام اول آسیایی
دو مدال برنز بین المللی
دو طلا ۳ نقره کشوری