جنسیت

آقا

عناوین و افتخارات

۱۸ سال سابقه ورزشی 

۱۲ سال سابقه مربیگری 

دان ۴ فدراسیون کیک بوکسینگ ایران 

عضو شورای فنی کیک بوکس اصفهان

دبیر سبک  کیک بوکسینگ wkf اصفهان

درباره مربی

اموزش کیک بوکسینگ‌زیر نظر قهرمان اسیا استاد ایمان عموییان

۱۸ سال سابقه ورزشی 

۱۲ سال سابقه مربیگری 

دان ۴ فدراسیون کیک بوکسینگ ایران 

عضو شورای فنی کیک بوکس اصفهان

دبیر سبک  کیک بوکسینگ wkf اصفهان

مدرک مربیگری
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید