جنسیت

آقا

عناوین و افتخارات

قهرمان آسیا و کشور
پرورش قهرمانانی همچون
احمدباوفا قهرمان و مربی
سیدمحمدحسین مقدسی نفر اول مسابقات ژاپن
معین احمدپناه قهرمان بین المللی
و بسیاری از قهرمان های ملی

درباره مربی

قهرمان سال آسیا و کشور-پرورش دهنده قهرمانان جهانی و بین المللی و ملی

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید