نام و نام خانوادگی

شیرین دانشور

استان
درباره ورزشکار

علاقه به هیجان

عناوین قهرمانی

مدال طلا کشوری دفاع شخصی
مدال نقره کشوری دفاع شخصی
مدال طلا استانی دفاع شخص