نام و نام خانوادگی

فرهاد شعبانی راد

استان
درباره ورزشکار

قهرمان استان قم دررشته کاراته باشگاه استقلال قم تمرین می کنم

عناوین قهرمانی

قهرمان استان قم