نام و نام خانوادگی

مبین پاشایی

درباره ورزشکار

قهرمان کشور عضو تیم ملی او _اسپرت

عناوین قهرمانی

قهرمان کشور عضو تیم ملی او _اسپرت

شرکت فناور و خلاق سلامتی پارسیان برگزار می‌کند: 

کارگاه مجازی فن‌بیان و گویندگی مدرس: میترا الله‌یاری