نام و نام خانوادگی

مهدیس حیدرنژاد

درباره ورزشکار

.

عناوین قهرمانی

دارای ۳ مقام قهرمانی کشور در: مسابقات استعدادهای برتر کشور در ورزشگاه بین المللی ازادی،پیست ایلند(پرند)،پیست تختی
دارای ۱۲ مقام نائب قهرمانی کشور
و یک مقام سوم کشور