نام و نام خانوادگی

مهدی بابایی

استان
درباره ورزشکار

قهرمان

شرکت فناور و خلاق سلامتی پارسیان برگزار می‌کند: 

کارگاه مجازی فن‌بیان و گویندگی مدرس: میترا الله‌یاری