نام باشگاه

خانه والیبال talent

مدیر باشگاه

سمیه خردمند

جنسیت
موقعیت در نقشه
روزهای کاری

روزهای زوج

ساعات کاری

ساعت ۱۸:۳۰الی۲۰

توضیحات ساعت کاری

تابستان از ساعت ۱۴الی۲۰

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید