جنسیت

آقا

درباره مربی

داور رسمی فدراسیون دارای گواهینامه مربی گری بین المللی از کشور ارمنستان دانشجوی کارشناسی رشته مربی گری پرورش اندام

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید