جنسیت

آقا

عناوین و افتخارات

مدرک فنی حرفه ای

درباره مربی

ماسور با مدرک فنی حرفه ای وحدود۵ سال کارماساژ درمانی درمرکز ماساژسانیارپایابااستاد نظری همکاری کردم

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید