جنسیت

آقا

درباره مربی

مدرس و مربی درجه ۱ انجمن دفاع شخصی فدراسیون جودو

دان ۵ جودو، دفاع شخصی

رئیس کمیته داوران انجمن دفاع شخصی منطقه دو کشور

یک دیدگاه اضافه کنید