نام باشگاه

نیرومند

مدیر باشگاه

محمد مغاری

توضیحات

ورزش بهانه است، که از نو شروع کنیم...

جنسیت
موقعیت در نقشه
افتخارات باشگاه

ورزش بهانه ای است که از نو شروع کنیم

 • admin
  مهر 15, 1400 در 10:47

  باشگاه با امکانات مناسبی هست، نور باید بهتر شود، بوفه فعال تر باشد

  امتیاز کلی

  سطح دانش مربیان

  امکانات باشگاه

  نظافت و تهویه مناسب

  تناسب شهریه با امکانات ارائه شده

یک دیدگاه اضافه کنید