دسته: کمر درد

اسفند 15
گودی کمر

ستون فقرات سالم به طور طبیعی از جلو به عقب منحنی می‌شود. قسمت تحتانی کمر دارای انحنای…

اسفند 09
کج پشتی

بدشکلی سه‌بعدی ستون فقرات همراه با انحنای جانبی و چرخش جسم مهره‌ای است. در این…

اسفند 09
کتف بالدار

کتف بالدار وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن کتف به‌جای اینکه صاف در برابر قفسه سینه…

اسفند 09
پشت صاف

ناهنجاری پشت صاف یا فلت بک وضعیتی است که در آن قسمت تحتانی ستون فقرات مقداری از انحنای…

اسفند 09
گرد پشتی

افزایش بیش از حد طبیعی قوس ستون فقرات در ناحیه پشت که در حالت طبیعی دارای کایفوز ۴۰…