دسته: شانه درد

اسفند 09
شانه به جلو

مشاغل مختلف افراد را ملزم می‌کنند که برای مدت طولانی حالت‌های ایستا داشته باشند که…

اسفند 09
افتادگی شانه

عوامل متعددی می‌تواند منجر به ناهمواری شانه‌ها شود. اغلب، شانه در سمت غالب بدن شما کمی…

اسفند 09
شانه نابرابر

به تغییر شکلی که در آن شانه‌ها در یک راستا قرار نداشته باشند، شانه نابرابر گفته…